Dostępność stacji i przystanków – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Dostępność stacji i przystanków

Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie udziela pomocy w dotarciu na peron stacji lub przystanku. Pomoc w tym zakresie jest udzielana przez pracowników PKP S.A. lub PKP PLK S.A., przy powiadomieniu minimalnie 48 godzin przed podróżą, w miarę dostępności personelu późniejsze zgłoszenia będą również realizowane.

Większość stacji i przystanków jest dostępna z poziomu torów lub została przebudowana i dostęp jest możliwy w sposób swobodny za pomocą windy lub rampy. Spośród stacji i przystanków obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną nie możliwe jest samodzielne dotarcie na peron w przypadku stacji: Łódź Żabieniec, Łowicz Główny, Kutno, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, a także przystanków: Łódź Niciarniana, Sieradz Męka, Gawrony, Grudze, Kamień Łowicki.

 Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych stacji i przystanków znajduje się na stronie internetowej zarządcy infrastruktury PKP PLK: http://www.plk-sa.pl/niepełnosprawni.

 Informacje na temat dostępności dworców kolejowych zarządzanych przez PKP SA znajdują się pod tym linkiem: http://pkpsa.pl/bez-barier.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna oferuje możliwość dokonania jednego zgłoszenia na całą podróż – wystarczy wypełnić nasz formularz zgłoszeniowy i w polu uwagi napisać, na której stacji lub przystanku potrzebują Państwo otrzymać pomoc w dotarciu na peron.