Dostępność stacji i przystanków – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Dostępność stacji i przystanków

Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie udziela pomocy w dotarciu na peron stacji lub przystanku. Pomoc w tym zakresie jest udzielana przez pracowników PKP S.A. lub PKP PLK S.A., przy powiadomieniu minimalnie 48 godzin przed podróżą, w miarę dostępności personelu późniejsze zgłoszenia będą również realizowane.

UWAGA! Prosimy o zwracanie uwagi na informacje o prowadzonych modernizacjach linii kolejowych (https://lka.lodzkie.pl/Remonty-i-utrudnienia-2019-2020/). W sytuacji, w której są prowadzone modernizacje w obszarach stacji kolejowych dojście na peron może być utrudnione i podlegać zmianom.

Informacje na temat dostępności stacji i przystanków, a także możliwości zgłoszenia potrzeby uzyskania wsparcia przy dojściu na peron na danej stacji/przystanku znajdują się na stronie internetowej: https://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/ i https://portalpasazera.pl/KatalogStacji.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna oferuje możliwość dokonania jednego zgłoszenia na całą podróż – wystarczy wypełnić nasz formularz zgłoszeniowy i w polu uwagi napisać, na której stacji lub przystanku potrzebują Państwo otrzymać pomoc w dotarciu na peron.