Deklaracja dostępności – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Animowany obrazek pociągu jako uzupełnienie bannera

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Deklaracja dostępności

Dokument Polityka Dostępności ŁKA - plik PDF

Deklaracja dostępności strony głównej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Spółki.

Data publikacji strony internetowej: 10.06.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.03.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwzględnieniem wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się pliki PDF opublikowane w 2019 roku i wcześniej, które nie posiadają wersji cyfrowo dostępnych. Dotyczy to w szczególności już nieobowiązujących wersji regulaminów i taryf. Pliki te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie mają znaczenia dla bieżącej działalności Spółki, nie podlegają więc obowiązkowi zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej znajdują się pliki PDF z usterkami w zakresie dostępności - z brakiem części tekstów alternatywnych i nagłówków w tabelach. Usterki zostaną poprawione w najbliższym możliwym terminie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024.03.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Raczyńska-Buława, adres poczty elektronicznej dostepnosc@lka.lodzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 887 870 522. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 12, 90-061 Łódź

Do budynku prowadzi wejście od strony Al. Piłsudskiego. Do wejścia do budynku prowadzą schody. Przy schodach znajduje się winda dla wózków. Winda jest uruchamiana przez pracownika właściciela budynku. Aby wezwać jej obsługę należy przycisnąć przycisk dzwonka i poczekać na obsługę recepcji. Wejście po schodach prowadzi do drzwi otwieranych automatycznie.

Za wejściem znajduje się recepcja zarządcy budynku i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Nie jest wyposażona w pętle indukcyjne lub inne udogodnienia. Wejście osób niezatrudnionych w budynku możliwe po rejestracji.

W budynku znajdują się 4 windy. Windy nie są udźwiękowione. Przyciski w windach nie posiadają opisów w alfabecie Braille’a. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze na piętrach budynku. Sekretariat „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” znajduje się na 13 piętrze. Do sekretariatu prowadzą oznakowane tabliczką drzwi. Sekretariat jest wyposażony w pętlę indukcyjną i tablet z dostępem do Wideotłumacza.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Sekretariacie Spółki jest możliwe skorzystanie z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Na stronie internetowej Spółki na podstronie http://wideotlumacz.lka.lodzkie.pl/ jest możliwe połączenie z Infolinią dla pasażerów „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” przy wsparciu tłumacza języka migowego online. Dostęp do tłumacza języka migowego jest również zapewniony na tabletach obsługi konduktorskiej w pociągach i w kasach biletowych nr 3 i 4 Usługa ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00. Usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchych.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.