Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Bilet Zintegrowany ŁKA+PKS

Nowe połączenia PKS

W ramach Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego, w 2019 r. zostanie utworzonych:

29 autobusowych linii komunikacyjnych

136 skomunikowanych nowych miejscowości

1638 km łącznej długość linii komunikacyjnych

1058 planowanych obsługiwanych przystanków

32.848 planowanych kursów realizowanych w okresie 1.09.2019 r. - 31.12. 2019 r.

1.721.122 planowanych wozokilometrów realizowanych w okresie 1.09.2019 r. - 31.12. 2019 r.

Przewozy zasięgiem obejmą wszystkie powiaty województwa łódzkiego.

W ramach nowych połączeń autobusowych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna przedstawiła ofertę podniesienia atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania, która poprzez integrację taryfową spowoduje zwiększenie efektywności całego systemu transportu zbiorowego w województwie łódzkim.

Założenia oferty

Oferta skierowana jest do osób wykluczonych komunikacyjnie, nie posiadających własnego środka transportu. Ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej czy instytucji publicznych, poprzez zintegrowanie rozkładów jazdy przewoźników kolejowych i autobusowych oraz wprowadzenie jednego zintegrowanego biletu na przejazd. Dzięki takiemu rozwiązaniu opłata za przejazd jest o około 20% tańsza od opłaty za bilety zakupione oddzielnie u każdego z przewoźników.   

W pierwszym etapie, tj. od września 2019 r. bilet zintegrowany obejmie swoim zasięgiem 401 miejscowości obsługiwanych przez PKS Sieradz, PKS Skierniewice, PKS Łęczyca oraz 88 stacji i przystanków obsługiwanych przez ŁKA. Wspólnie z przewoźnikami autobusowymi wyznaczono stacje styku, na których podróżny będzie przesiadał się z pociągu do autobusu lub odwrotnie. Są to stacje Sieradz, Łask, Ozorków Nowe Miasto, Łęczyca, Skierniewice i Łowicz Główny.

Przykładowe ceny biletów w Ofercie Zintegrowanej

Bilet zintegrowany - przykłady
Relacja Łódź - Skierniewice - Rawa Mazowiecka Łódź - Skierniewice - Bolimów
Podróż na oddzielnych biletach bilet ŁKA 14 zł +bilet PKS 11 zł bilet ŁKA 14 zł +bilet PKS 8 zł
Bilet Zintegrowany 18 zł 16,80 zł

Jak kupić bilet?

W AUTOBUSIE:
bilet u kierowcy można zakupić w relacji w jedną stronę od miejscowości, w której wsiadasz do autobusu z przesiadką w miejscu styku do pociągu. Stacja docelowa zależna od oferty danego przewoźnika autobusowego.

W POCIĄGU:
bilet u obsługi pociągu można zakupić w relacji w jedną stronę lub "tam/powrót" z dowolnej stacji ŁKA do dowolnej miejscowości ze zintegrowanych tras PKS.

BILET ZINTEGROWANY TYMCZASOWO NIE JEST DOSTĘPNY W KASACH BILETOWYCH, BILETOMATACH ANI W SKLEPACH INTERNETOWYCH.

Cena biletu

Cena Biletu zintegrowanego obejmuję opłatę za przejazd pociągiem ŁKA oraz Autobusem.

Opłata za przejazd uzależniona jest od wymiaru ulgi oraz odległości przejazdu pociągiem ŁKA od stacji wyjazdu do miejsca styku oraz położenia miejscowości w danej strefie u Przewoźnika autobusowego (lub odwrotnie).

Opłata za część przejazdu autobusem uzależniona jest od położenia miejscowości w danej strefie. Wykaz stref wraz z cennikiem opłat za przejazd z/do danej miejscowości w strefie do/z punktu styku ze stacją/przystankiem kolejowym, określony jest w Załączniku do oferty - Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty „Bilet zintegrowany ŁKA+PKS” za część przejazdu przewoźnikiem oraz warunki wydawania Biletu zintegrowanego.

Nie pobiera się opłaty za wydanie biletu zakupionego u obsługi pociągu ŁKA.

Tabela cen dla przystanków PKS - plik pdf.

Obowiązujące ulgi

Ulga w opłacie za przejazd obowiązuje  wyłącznie w części dotyczącej przejazdu pociągiem ŁKA i obejmuje:

a) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - ulga 37%,

b) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - ulga 37%,

c) studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia - ulga 51%.

Szczegółowy opis oferty

Oferta Bilet Zintegrowany - pełny opis oferty wraz z załącznikami (pdf)

Folder Informacyjny - plik pdf

Rozkład jazdy

Rozkłady jazdy autobusów dostępne na stronie www.lodzkie.pl/organizacja-ruchu-komunikacji/przewozy-autobusowe

Rozkład zintegrowanych połączeń dla PKS Sieradz - plik pdf

Rozkład zintegrowanych połączeń dla PKS Łęczyca- plik pdf

Rozkład zintegrowanych połączeń dla PKS Skierniewice- plik pdf

Mapa połączeń:

Lista tras PKS objętych ofertą Bilet Zintegrowany:

SIERADZ
Sieradz – Szadek – Łask

Sieradz – Lututów – Wieruszów

Sieradz – Burzenin – Złoczew

Działoszyn – Wieluń – Sieradz

SKIERNIEWICE
Skierniewice – Rawa Maz. – Biała Rawska

Skierniewice – Łyszkowice – Łowicz

Skierniewice – Łowicz – Kiernozia

Skierniewice – Rawa Maz.– Czerniewice

ŁĘCZYCA
Łęczyca – Świnice Warckie – Uniejów

Łęczyca – Krośniewice – Dąbrowice

Łęczyca – Leźnica Wielka – Ozorków

Lista nowych połaczeń PKS z planami wprowadzenia oferty Bilet Zintegrowany:

TOMASZÓW MAZOWIECKI
Tomaszów Maz. – Chociw – Rawa Maz.

Tomaszów Maz. – Żelechlinek – Rawa Maz.

Tomaszów Maz. – Głuchów – Brzeziny

Tomaszów Maz. – Będków – Tuszyn

Tomaszów Maz. – Gapinin – Drzewica

BEŁCHATÓW
Bełchatów – Wola Krzyszt. – Piotrków Tryb.

Bełchatów – Kalisko –  Radomsko

Bełchatów – Szczerców – Rusiec

OPOCZNO
Opoczno – Przyłęk – Klew

Opoczno – Inowłódz – Brudzewice

Opoczno –Sławno – Tomaszów Maz.

Opoczno – Kałek – Piotrków Trybunalski

WIELUŃ
Wieluń –  Strugi – Wieluń

Wieluń – Pajęczno – Osjaków

Wieluń – Zdzierczyzna – Wieluń

Wieruszów – Lututów – Wieluń

SZADEK
Szadek – Wodzierady – Łódź

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Piotrków Trybunalski – Tuszyn – Łódź