Bezpieczeństwo w podróży – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Bezpieczeństwo w podróży

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA W POCIĄGU ŁKA

 
Korzystasz z usług Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.
Dla wspólnego bezpieczeństwa zawiadom o nietypowej sytuacji w pociągu.
 
Numery alarmowe
Numery alarmowe
Europejski numer alarmowy
112
Pogotowie ratunkowe
999
Straż pożarna
998
Policja
997
Straż miejska
986
Straż Ochrony Kolei
224740000
Infolinia ŁKA sp. z o.o.
422055515
 
 
TELEFONÓW ALARMOWYCH UŻYWAJ
TYLKO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA!
 
Po uzyskaniu połączenia z wybranym numerem:
 1. Krótko opisz zdarzenie.
 2. Podaj miejsce zdarzenia (adres, charakterystyczne cechy).
 3. Czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia.
 4. Czy są  osoby poszkodowane – jeśli tak opisz ich stan.
 5. Podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazujesz informacje o zdarzeniu. 
 6. Czekaj na wskazówki operatora co do dalszego postępowania.
 7. Nie rozłączaj się do czasu potwierdzenia zgłoszenia.

W SYTUACJI ZAGROŻENIA SKORZYSTAJ  Z:

 

SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI WEWNĘTRZNEJ W POCIĄGU ŁKA

Przycisk SOS z komunikatorem głosowym przycisk SOS
INTERKOM
Urządzenie znajduje się przy drzwiach wejściowych,
służy do bezpośredniego kontaktu z maszynistą
PRZYCISK ALARMOWY SOS
W każdym pojeździe znajdują się 3 przyciski alarmowe SOS
(obok miejsc dla osób niepełnosprawnych i w toalecie)
Po wciśnięciu przycisku maszynista otrzymuje komunikat SOS
lub
 

URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Młotek ewakuacyjny Uchwyt hamulca bezpieczeństwa
MŁOTEK BEZPIECZEŃSTWA
Służy do zbicia szyby okiennej
– wyjścia awaryjnego
Młotek należy wyjąć z uchwytu, metalową końcówką
uderzyć w szybę wyjścia awaryjnego
HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA
Służy do zatrzymania pociągu
Znajduje się przy drzwiach wejściowych do pojazdu
W razie konieczności należy
pociągnąć mocno za rączkę, zrywając plombę
 

AWARIA W POCIĄGU

- w sytuacji zagrożenia użyj przycisku alarmowego SOS lub interkomu,
- zachowaj spokój,
- czekaj na polecenia obsługi pociągu,
- w razie konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa,
- nie opuszczaj pojazdu bez wyraźnego polecenia obsługi pociągu,
- wciśnij przycisk alarmowy SOS lub interkom, zgłosi się maszynista, przedstaw problem, maszynista podejmie stosowne działania.
 

ZADYMIENIE LUB POŻAR W POCIĄGU

Będąc w pociągu ŁKA i dostrzegając zadymienie lub pożar:
- za pomocą przycisku alarmowego SOS lub interkomu powiadom maszynistę,
- powiadom pozostałych pasażerów będących w pobliżu,
- stosuj się do poleceń maszynisty oraz obsługi pociągu ŁKA sp. z o.o.,
- w przypadku braku kontaktu z obsługą pociągu powiadom Straż Pożarną,
- w miarę możliwości przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego
znajdującego się w pociągu,
- w razie konieczności użyj hamulca bezpieczeństwa,
- po zatrzymaniu pociągu, w razie konieczności użyj młotka bezpieczeństwa do wybicia    szyby wyjścia awaryjnego, jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia (jeśli to możliwe wyjdź z  pociągu lub w czasie jazdy pociągu przemieszczaj się w kierunku przeciwnym do zagrożenia),
- przy wysiadaniu z pociągu uważaj na sąsiednie tory,
- nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.
 

ZASŁABNIĘCIE PASAŻERA

W przypadku, gdy jadąc pociągiem zasłabnie inny pasażer,
wykonaj niezwłocznie następujące czynności:
- powiadom obsługę pociągu przy pomocy przycisku alarmowego SOS lub interkomu,
- jeżeli potrafisz, udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy,
- pozostań z poszkodowanym do przybycia służb medycznych lub obsługi pociągu,
- stosuj się do poleceń obsługi pociągu,
- nie narażaj się na utratę życia lub zdrowia.
 

ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Jeśli podróżując pociągiem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jesteś świadkiem zdarzeń mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa lub czynu zabronionego niezwłocznie:
- powiadom pracowników obsługi pociągu o zaobserwowanych  zdarzeniach,
- zastosuj się do poleceń obsługi pociągu,
- nie narażaj się na zagrożenie utraty życia i zdrowia,
- wciśnij przycisk interkomu, przedstaw problem, maszynista podejmie stosowne działania.

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

Korzystając z usług Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, jadąc pociągiem zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki paczki, plecaki lub inne przedmioty wskazujące na ryzyko zamachu terrorystycznego, niezwłocznie:
- poinformuj obsługę pociągu  o podejrzanie zachowujących się osobach lub podejrzanym wyglądzie,
- poinformuj obsługę pociągu o  pozostawionym bez opieki bagażu,
- nie dotykaj pozostawionych, podejrzanie wyglądających przedmiotów,
- nie zbliżaj się do źródła zagrożenia,
- odejdź na bezpieczną odległość,
- stosuj się do poleceń obsługi pociągu,
- nie narażaj się na utratę życia i zdrowia,
- wciśnij przycisk alarmowy SOS, maszynista podejmie stosowne działania.
 

Pamiętaj!

 • Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, gdzie zazwyczaj występuje duży tłok, a także podczas dojazdu do nich, np. w środkach komunikacji publicznej.
 • Bądź szczególnie ostrożny podczas wsiadania do zatłoczonego pociągu
  i wysiadania z niego. Łatwo możesz stać się ofiarą złodziei kieszonkowych.
 • W czasie podróży nie pozostawiaj bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek, plecaków i neseserów.
 • Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości zwłaszcza, gdy podróżujesz sam.
Uwaga!
W przypadku nieuzasadnionego użycia hamulca bezpieczeństwa w pociągu,  podróżny ponosi karną opłatę dodatkową.
(opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2005r. - Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.117).