Bezpieczeństwo w podróży – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Bezpieczeństwo w podróży

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA W POCIĄGU ŁKA

Korzystasz z usług Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.
Dla wspólnego bezpieczeństwa zawiadom o nietypowej sytuacji w pociągu.

Numery alarmowe

 • Europejski numer alarmowy 112
 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Straż pożarna 998
 • Policja 997
 • Straż miejska 986
 • Straż Ochrony Kolei 224740000
 • Infolinia ŁKA sp. z o.o. 703 203 020*

*Opłata 1,29 zł/min

TELEFONÓW ALARMOWYCH UŻYWAJ
TYLKO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA!

Po uzyskaniu połączenia z wybranym numerem:

 1. Krótko opisz zdarzenie.
 2. Podaj miejsce zdarzenia (adres, charakterystyczne cechy).
 3. Czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia.
 4. Czy są  osoby poszkodowane – jeśli tak opisz ich stan.
 5. Podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazujesz informacje o zdarzeniu. 
 6. Czekaj na wskazówki operatora co do dalszego postępowania.
 7. Nie rozłączaj się do czasu potwierdzenia zgłoszenia.

W SYTUACJI ZAGROŻENIA SKORZYSTAJ Z:

SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI WEWNĘTRZNEJ W POCIĄGU ŁKA
 • Przycisk SOS z komunikatorem głosowym

  INTERKOM
  Urządzenie znajduje się  w przedsionku przy drzwiach wejściowych, służy do bezpośredniego kontaktu z maszynistą

 •                   przycisk SOS

  PRZYCISK ALARMOWY SOS
  W każdym pojeździe znajdują się 3 przyciski alarmowe SOS
  (obok miejsc dla osób niepełnosprawnych i w toalecie)
  Po wciśnięciu przycisku maszynista otrzymuje komunikat SOS

 

lub

URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA
 • Młotek ewakuacyjny

  MŁOTEK BEZPIECZEŃSTWA
  Służy do zbicia szyby okiennej
  – wyjścia awaryjnego
  Młotek należy wyjąć z uchwytu, metalową końcówką 
  uderzyć w szybę wyjścia awaryjnego

 • Uchwyt hamulca bezpieczeństwa

  HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA
  Służy do zatrzymania pociągu
  Znajduje się w przedsionku przy drzwiach wejściowych do pojazdu W razie konieczności należy
  pociągnąć mocno za rączkę, zrywając plombę

AWARIA W POCIĄGU

 • w sytuacji zagrożenia użyj przycisku alarmowego SOS lub interkomu,
 • zachowaj spokój,
 • czekaj na polecenia obsługi pociągu,
 • w razie konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa,
 • nie opuszczaj pojazdu bez wyraźnego polecenia obsługi pociągu,
 • wciśnij przycisk alarmowy SOS lub interkom, zgłosi się maszynista, przedstaw problem, maszynista podejmie stosowne działania.

ZADYMIENIE LUB POŻAR W POCIĄGU

Będąc w pociągu ŁKA i dostrzegając zadymienie lub pożar:

 • za pomocą przycisku alarmowego SOS lub interkomu powiadom maszynistę,
 • powiadom pozostałych pasażerów będących w pobliżu,
 • stosuj się do poleceń maszynisty oraz obsługi pociągu ŁKA sp. z o.o.,
 • w przypadku braku kontaktu z obsługą pociągu powiadom Straż Pożarną,
 • w miarę możliwości przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w pociągu,
 • w razie konieczności użyj hamulca bezpieczeństwa,
 • po zatrzymaniu pociągu, w razie konieczności użyj młotka bezpieczeństwa do wybicia szyby wyjścia awaryjnego, jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia (jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub w czasie jazdy pociągu przemieszczaj się w kierunku przeciwnym do zagrożenia),
 • przy wysiadaniu z pociągu uważaj na sąsiednie tory,
 • nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

ZASŁABNIĘCIE PASAŻERA

W przypadku, gdy jadąc pociągiem zasłabnie inny pasażer, wykonaj niezwłocznie następujące czynności:

 • powiadom obsługę pociągu przy pomocy przycisku alarmowego SOS lub interkomu,
 • jeżeli potrafisz, udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • pozostań z poszkodowanym do przybycia służb medycznych lub obsługi pociągu,
 • stosuj się do poleceń obsługi pociągu,
 • nie narażaj się na utratę życia lub zdrowia.

ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Jeśli podróżując pociągiem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jesteś świadkiem zdarzeń mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa lub czynu zabronionego niezwłocznie:

 • powiadom pracowników obsługi pociągu o zaobserwowanych  zdarzeniach,
 • zastosuj się do poleceń obsługi pociągu,
 • nie narażaj się na zagrożenie utraty życia i zdrowia,
 • wciśnij przycisk interkomu, przedstaw problem, maszynista podejmie stosowne działania.

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

Korzystając z usług Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, jadąc pociągiem zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki paczki, plecaki lub inne przedmioty wskazujące na ryzyko zamachu terrorystycznego, niezwłocznie:

 • poinformuj obsługę pociągu  o podejrzanie zachowujących się osobach lub podejrzanym wyglądzie,
 • poinformuj obsługę pociągu o  pozostawionym bez opieki bagażu,
 • nie dotykaj pozostawionych, podejrzanie wyglądających przedmiotów,
 • nie zbliżaj się do źródła zagrożenia,
 • odejdź na bezpieczną odległość,
 • stosuj się do poleceń obsługi pociągu,
 • nie narażaj się na utratę życia i zdrowia,
 • wciśnij przycisk alarmowy SOS, maszynista podejmie stosowne działania.

Pamiętaj!

 • Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, gdzie zazwyczaj występuje duży tłok, a także podczas dojazdu do nich, np. w środkach komunikacji publicznej.
 • Bądź szczególnie ostrożny podczas wsiadania do zatłoczonego pociągu i wysiadania z niego. Łatwo możesz stać się ofiarą złodziei kieszonkowych.
 • W czasie podróży nie pozostawiaj bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek, plecaków i neseserów.
 • Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości zwłaszcza, gdy podróżujesz sam.

Uwaga!

W przypadku nieuzasadnionego użycia hamulca bezpieczeństwa w pociągu,  podróżny ponosi karną opłatę dodatkową.
(opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2005r. - Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.117).