Archiwum dokumentów – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Archiwum dokumentów

 

Taryfa przewozowa (ŁKA-TP)

Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA)

Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych"

Regulamin usługi "Bilet elektroniczny SkyCash" w "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.

Regulamin internetowej sprzedaży biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o.o. przez IT-Trans Sp. z o.o. (IPS-ŁKA)

Regulamin sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjne” sp. z o. o. - KOLEO - ŁKA

Przepisy prawne

Stan na dzień 01-04-2017
 
Stan na dzień 04-05-2016
 
 
Dokumenty obowiązujące do 31.12.2015 r.
 
Dokumenty obowiązujące do 31.07.2015 r.

  Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA)

AKTUALNE TARYFY I REGULAMINY